نمایندگان اطمینان

نماینده اطمینان در سازمان خود باشید:

با توجه به انتشار رایگان و الکترونیکی مجله اطمینان شما می توانید نسخه Pdf مجله را پس از انتشار در سازمان خود منتشر کنید. خیلی از دوستان و همکاران از مجله اطمینان درخواست داشتند تا اجازه انتشار در سازمان و شرکت خود را دریافت کنند، خطاب به این دوستان و دیگر همراهان عرض می کنیم که این در حقیقت درخواست مجله اطمینان از شما دوست عزیز هست که این کار را انجام دهید.

رسالت مجله اطمینان در انتشار در سطح وسیع در صنعت است و شما با توزیع مجله در سازمان و شرکت خود در حقیقت ما را در مسیر رسالت خود یاری کرده اید و از طرفی نقش خود را در سازمانتان در جهت فرهنگ سازی در حوزه نگهداشت ایفاء کرده اید.

توزیع مجله اطمینان می تواند از طریق سامانه های داخلی شرکت شما مانند اتوماسیون اداری، سیستم های اینترانت و … باشد.

اگر تمایل به این موضوع دارید از بخش تماس با اطمینان، فرم الکترونیکی با موضوع (نماینده اطمینان) را پر و ارسال کنید.

منتظر تماس و ارتباط شما از بخش تماس با اطمینان هستیم.