دوره  آشنایی با استاندارد مدیریت دارایی‌ها ISO 55000 (حضوری)

کد دوره MC-03


مدت دوره : ۸ ساعت (ویژه مدیران و پرسنل فنی و برنامه‌ریزی)


«سرفصل دوره آموزشی استاندارد مدیریت دارایی‌ها ISO 55000»

بخش یک: ادبیات موضوع

اهداف مدیریت دارایی فیزیکی

مفهوم CPR در مدیریت دارایی فیزیکی

اسناد مرتبط با مدیریت دارایی فیزیکی

ساختار استاندارد ایزو ۵۵۰۰X

مفهوم ارزش در استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰

تعاریف دارایی‌ها و دارایی فیزیکی

نکات کلیدی مرتبط با استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰

مدیریت دارایی و سیستم مدیریت دارایی و ارتباط بین مفاهیم

بخش دو: چارچوب پیاده سازی و ساختار ایزو ۵۵۰۰۱

بررسی بند زمینه و  بستر سازمان

بررسی بند رهبری

بررسی بند برنامه ریزی

بررسی بند پشتیبانی

بررسی بند عملیات

بررسی بند ارزیابی عملکرد

بررسی بند بهبود

بخش سه: کارگاه اجرایی تهیه نقشه راه و اسناد مرتبط با ایزو ۵۵۰۰۱

بررسی یک مثال از اسناد مرتبط با مدیریت دارایی فیزیکی

بررسی نمونه سند خط مشی مدیریت دارایی فیزیکی

بررسی نمونه اسناد اهداف، استراتژی و برنامه مدیریت دارایی‌ها


هدف از دوره:

آشنایی با مفاهیم نوین مدیریت دارایی فیزیکی مطابق با استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰

آشنایی با رویکردهای مورد استفاده در بهترین‌های کلاس جهانی

آشنایی با اسناد و الزامات مدیریت دارایی فیزیکی منطبق بر ایزو ۵۵۰۰۱

نمونه کار کارگاهی از تهیه اسناد مورد نیاز مدیریت دارایی فیزیکی منطبق بر الزامات ایزو ۵۵۰۰۰

تهیه نقشه راه اولیه پیاده‌سازی مدیریت دارایی فیزیکی در سازمان مطابق با ایزو ۵۵۰۰۰


مخاطبان دوره:

مدیران ارشد و میانی نت، مهندسی، برنامه‌ریزی، بازرگانی، انبار، مالی، ایمنی و منابع انسانی شرکت‌های تولیدی و صنعتی

کارشناسان و متخصصان نگهداری و تعمیرات

کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریزی

مدرسان و مشاوران نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی

دانشجویان فنی و مهندسی


اگر تمایل به ثبت درخواست این دوره آموزشی در محل سازمان خود را دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل فرمائید:

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.